Naše výroba

ROSTLINNÁ VÝROBA

Rostlinná výroba

Společnost AGROMIL CZ hospodaří na celkové výměře 2.600 ha zemědělské půdy ve dvou střediscích: středisko Krsice, středisko Ražice.

Na obhospodařovaných zemědělských pozemcích uplatňuje princip „precizního zemědělství“, který je založen na pravidelném monitoringu rozboru půdní zasobenosti.

Tento systém umožňuje optimální využití výrobních faktorů a zároveň je šetrný k životnímu prostředí.

Středisko Krsice