Jsme významný zemědělský podnik na Písecku

Aktuálně obhospodařujeme v lokalitě Písecka celkem 2.600 ha zemědělských ploch.

V rámci živočišné výroby se zabýváme výkrmem kuřecích brojlerů a produkcí vajec. Zajišťujeme prodej pevných a kapalných hnojiv a pesticidů, včetně jejich aplikace moderní technikou.